Bryn-Helsfyr blir en levende del av byen

Et av byens beste kollektivtilbud, høy kontorstandard til konkurransedyktig leiepris og milliardinvesteringer i nybygg og rehabilitering av eiendommer har gjort at Bryn-Helsfyr nå har 575 000 kvm moderne kontorarealer med anslagsvis 15 000 arbeidsplasser i 3 000 virksomheter.

Området er omkranset av grønne boligområder på alle kanter, og Fyrstikktorget, Scandic Helsfyr, Bryn Senter og en rekke andre servicefunksjoner byr på de fleste typer fasiliteter. Likevel har det foreløpig vært begrenset med liv og publikumsrettet aktivitet på gateplan og utenfor arbeidstid.

Alt tyder på at dette nå er i ferd med å endre seg.

– Nå får området mange kraftige løft

– Det popper for tiden opp nye kafeer og andre etterspurte servicefunksjoner i området, men dette er bare en forsmak på det som kommer. Nå får området et kraftig løft og blir en mer levende og publikumsvennlig del av byen, sier Per Kristian Lundquist i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, et samarbeid mellom eiendomsaktører med interesser i området.

– Ikke bare utgjør Bryn-Helsfyr en sentrumsnær, viktig del av den planlagte Hovinbyen – Oslos største utviklingsområde som skal bli en utvidelse av den tette byen. Det er også en rekke nye, spennende prosjekter i gang nå som vil bety mye positivt også på kort sikt, fortsetter han.

Lundquist sikter til at en rekke eiendomsaktører arbeider med ytterligere utviklingsplaner på Bryn-Helsfyr – alle med høye ambisjoner for miljø og tilføring av mer urbane kvaliteter.

Ved Valle Hovin ses konturene av et helt nytt og levende område. Her kommer det et nytt stort stadionanlegg, ny skole og barnehage, nye boliger for ca 800 beboere og nye næringsbygg med inntil 60 000 kvm kontorarealer, butikker og andre publikumsrettede tilbud.

Vålerenga kultur- og idrettspark AS er i full gang med byggingen av nye Vålerenga Stadion, som skal være ferdigstilt i august 2017. Stadionanlegget omtales som Vålerengas, breddeidrettens og hele Oslos nye storstue – og inkluderer baneanlegg, tribuner, skole, parkering og næringsarealer. Vålerenga beskriver mulighetene ved den nye stadion som store og viktige – ikke bare idrettslig for alle deler og nivåer av klubben, men også miljømessig og sosialt for området og resten av byen.

Hovinenga – nytt boligprosjekt med 375 leiligheter

Selvaag Bolig kjøpte i fjor en tomt på 13,2 mål like ved stadion, der de nå etablerer boligprosjektet Hovinenga med totalt 375 boliger fordelt på 2-, 3- og 4-roms leiligheter i fire ulike blokkhus.

– Dette er et spennende prosjekt midt i et at Oslos viktigste utviklingsområder. Denne delen av byen transformeres nå, og løftet på Hovin åpner nye utviklingsmuligheter her og i områdene rundt, sier kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvaag Bolig.

Hele prosjektet med fire blokker skal etter planen stå ferdig i 2020, og vi huse ca 800 beboere. Salget av leiligheter i hus A startet i oktober 2015, og med 40 av 49 boliger solgt er det klart for byggestart så huset er innflyttingsklart i andre halvår 2018.

Dermed har salget startet for de 64 leilighetene i hus B.

– Mottakelsen er veldig god, og vi har stor tro på det videre salget. Alt ligger til rette for at dette blir et fantastisk boområde med topp tilgjengelighet og fine rekreasjonsområder. Beliggenheten nær den nye stadion, lett tilgjengelig via E6 og Ring 3 – og med gangavstand til kollektivknutepunktet Helsfyr, er unik. Boligene ligger samtidig tilbaketrukket, godt skjermet for trafikk og støy. De får mye lys og luft, gode uteområder og spennende arkitektur. Leilighetene får ekstra takhøyde og smarte, moderne planløsninger, forteller Gregersen.

Valle – inntil 60.000 kvm kontor- og servicearealer

NCC Property Development utvikler det som kan bli totalt 60.000 kvm næringsarealer fordelt på fem bygg mellom stadion og E6. I tillegg til det selskapet omtaler som fremtidens kontorlokaler planlegges det ulike sosiale møteplasser og servicetilbud på gateplan i og mellom byggene. Prosjektet har et spennende arkitektonisk uttrykk og vil danne en slags beskyttende «vegg» mot E6 mens de åpnes mot stadion- og boligområdet.

NCC kan starte byggingen allerede i 2016 dersom de får leietakere – og i så fall kunne levere ferdigstilt bygg i 2018.

– Vi ser på Bryn-Helsfyr som “gullet” i Hovinbyen, og mener det på sikt vil bli like integrert med byen som Majorstua er i dag. Valle-planene betyr en mer levende bydel med fremtidens kontorer, boliger, stadion, skole og åpne servicetilbud, sier Christian Hvass, utviklingssjef i NCC Property Development

«Nye» Strømsveien 96 åpner opp på gateplan

Entra totalrehabiliterer nå Strømsveien 96 ved Helsfyr T-banestasjon, der presenningene nylig ble fjernet og byggets nye råfasader er kommet til syne.

Prosjektet ferdigstilles ved årsskiftet 2016-17, med nybyggstandard og miljøkvaliteter som energiklasse B og BREEAM Very Good-sertifisering. Totalarealet blir ca. 18 000 kvm, hvorav ca. 12 500 kontorer. Statens legemiddelverk har inngått en 15-års leiekontrakt på 6 500 kvm og flytter inn i desember.

– I tillegg til at det sluttføres et nytt, miljøvennlig landemerke sentralt på Helsfyr er vi opptatt av hva som tilbys på gateplan i området, sier regiondirektør Sonja Horn i Entra.

– Tidligere har eiendommen huset én stor leietaker og vært mindre tilgjengelig for publikum. Strømsveien 96 vil i ny form tilby et åpent uteareal med detaljer som bidrar til nytt liv i gaten. Arealene i første etasje vil huse utadrettet virksomhet, og en spennende kafé blir første aktør inn, sier Horn.

Nytt boligprosjekt med ca 200 leiligheter på Helsfyr

Scandinavian Development utvikler boligprosjektet Grenselunden rett ved Fyrstikkalleen skole og Fyrstikktorget på Helsfyr. Fase 1 av prosjektet gjelder Grenseveien 97, og består av 149 nye leiligheter med mellom ett og fem rom fordelt på tre bygningskropper over 6-7 etasjer. Prosjektet inkluderer også felles takhager, et nytt kvartalstorg og grønt parkanlegg.

Markedsinteressen har ifølge utbygger vært meget god, og 143 av totalt 149 boliger i fase 1 er solgt på kort tid.

– Kombinasjonen av god boligstandard og topp tilgjengelighet via kollektivt og sykkel har virkelig slått an. Beboerne får mange fasiliteter rundt seg, og det tar under 10 minutter til sentrum og Grünerløkka enten man bruker T-bane eller sykkel, sier Hans Olav Bjørk i Scandinavian Development.

Nå gjenstår bare rammetillatelse og igangsettelsestillatelse fra Plan og bygningsetaten før byggestart, som etter planen blir i august i år.

Fase 2 av prosjektet gjelder den tilgrensende eiendommen, Fyrstikkalleen 17 – som trolig vil romme ytterligere ca 40-50 nye boliger. Planen for denne fasen skal til politisk behandling til sommeren, og hvis alt går etter planen kan hele Grenselunden være ferdigstilt til skolestart i august 2018.

Ny, stor skole med skyhøye miljøambisjoner på Brynseng

Undervisningsbygg bygger nå Brynseng skole for ca 840 elever fra 1 – 7. trinn og flerbrukshall. Bygget skal bli Norges mest energieffektive skolebygg og stå ferdig til skolestart i august 2017. Skolen planlegges som en pilot på nesten nullenergibygg (nNEB og bygges etter passivhusstandarden. Et fasadeintegrert solcelleanlegg på 1000 kvm skal produsere rundt 100 000 kWh per år.

Transformasjon av Grenseveien 90

Skanska Commercial Development Norway AS arbeider med ambisiøse utviklingsplaner for Grenseveien 90 på Helsfyr. Selskapet vil utvikle et nytt, attraktivt kontorbygg med høye miljøambisjoner som bidrar til den positive utviklingen og urbaniseringen av området. Det planlegges blant annet åpne, utadrettede arealer for eksempelvis serveringsteder og småbutikker på gatenivå.

Nytt kontorprosjekt i Østensjøveien 16

Ferd Eiendom har kjøpt Østensjøveien 16 der selskapet utvikler et nytt kontorprosjekt på inntil 10 500 kvm. SJ arkitekter, selskapets samarbeidspartner på regulering og utvikling av prosjektet, vil skape et lett uttrykk med lyse fasader som vil gi Østensjøveien en visuelt løft.

– Med ny, spennende arkitektur, miljøvennlige løsninger og moderne arbeidsplasser blir nye Østensjøveien 16 et flott bidrag i den nye utviklingen av området, sier Silje Strøm, markedssjef i Ferd Eiendom.

Nytt miljøbygg for Kripos

Pecunia bygger et nytt kontorbygg i Nils Hansens vei 25 på Bryn. Prosjektets fire byggetrinn er totalt på nær 20 000 kvm, hvorav første byggetrinn er på 8 200 kvm. Pecunia har høye miljøambisjoner for bygget og sikter mot klasse Breeam Excellent.

Se også

Ny leietaker i Østensjøveien 36

Mange av dere har kanskje vært i kontakt med IP Solutions tidligere. De har holdt til i Tvetenveien 4 i en årrekke, men er nå på plass hos Bryn Eiendom i Østensjøveien 36. Firmaet leverer tjenester som: • Fiber og oppsett av trådløst nettverk • Sikkerhet og sikkerhetsbevissthet • Oppsett av hardware/IT-utstyr • IT drift/skytjenester…

Les mer

Månedens kunstnytt – Nico Widerberg

Nico Widerberg (f.1960) er en av Norges mest kjente kunstnere, både for sin grafikk, maleri og skulptur. Han kommer fra en kjent kunstnerfamilie, og hans far var den nå avdøde maleren Frans Widerberg. I både sin billedkunst og skulptur arbeider Nico i en klassisk figurativ tradisjon. Og i en fargeskala med sterke farger. I sin…

Les mer

Rabattert medlemspris for våre leietakere hos Arca

I Østensjøveien 32 finner vi Arca treningssenter med rabattert medlems- pris for leietakere av Bryn eiendom.

Les mer