GK – tidlig ute med energimerking av bygg

Selskapet opplever nå stor etterspørsel etter tjenester knyttet til energisparing i bygg. "Vi har allerede energimerket mange bygg over hele landet og nye står nå for tur", skriver selskapet, og trekker frem noen eksempler:

ICA Maxi – Kristiansund

Ved ICA Maxi i Kristiansund er det gjennomført energimerking og -analyse. Energimerkingen av butikken i Kristiansund er ifølge GK den første for ICA, og en av de første butikkene i Midt-Norge som energimerkes.

Butikken, på i overkant av 5000m², ble bygget i 2007 og fikk karakteren C i henhold til den nye energieffektivitetsforskriften som trådte i kraft 1. januar i år.

ICA Eiendom AS

ICA Eiendom Norge AS eier ca. 250.000 kvm næringslokaler, og forvalter ca. 620.000 kvm innleid areal. Dette utgjør ca. 700 eiendommer over hele Norge. ICA Eiendom Norge AS er et datterselskap av ICA Fastigheter AB.

Forskriftskrav gir økt fokus

Fagsjef for enrgi i GK, Arnulf Pettersen, tror de nye forskriftskravene om obligatorisk energimerking av bygg vil føre til økt fokus på energieffektivitet. "Energiattesten vil kunne gi leietakerne mulighet for enkelt å kunne vurdere om bygget de leier er energieffektivt, og vil på denne måten kunne prioritere å leie i bygg som har lavere energikostnader" sier han. "For eiendomsbesittere vil det også være nyttig at energiattesten inneholder konkrete tiltak som vil kunne gi redusert energibruk for det aktuelle bygget".

Enkle tiltak – stor besparelse

Sammen med jevnt stigende energipriser mener GK at energimerkingen i tiden fremover vil skape økt bevisstgjøring omkring effektiv energibruk i bygg. "Vår erfaring er at de fleste bygg, kun med enkle tiltak vil kunne spare mye" sier fagsjefen. "Fordelen med å benytte GK til tjenester knyttet til energi er at vi også kan tilby utførelsen av tiltakene, enten det dreier seg om endring av styringssystemer, etterisolering eller bytte av varmegjenvinner".

Iflge GK vil kunden på denne måten møte en, av veldig få, organisasjoner som ikke bare finner tiltakene men også gjennomførerer dem samtidig med at garantier for sparte kWh og sparte penger fremlegges.

Om energimerking av bygg

Fra nyttår skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Energimerkingen skjer på internett ved at du legger inn opplysninger om boligen eller yrkesbygget i en selvangivelse. Energiattest for yrkesbygg skal lages av en ekspert.
Bygninger står for opp mot 40 prosent av Norges totale energibruk. Energimerking er et konkret miljøtiltak for å øke bevisstheten om energibruken og hva som kan gjøres for å få en mer energieffektiv bolig. Det kan bidra til at samlet energiforbruk i boliger og bygninger går ned og miljøet spares ved at behovet for å bygge ut ny energi blir mindre.

Se også

Ny leietaker i Østensjøveien 36

Mange av dere har kanskje vært i kontakt med IP Solutions tidligere. De har holdt til i Tvetenveien 4 i en årrekke, men er nå på plass hos Bryn Eiendom i Østensjøveien 36. Firmaet leverer tjenester som: • Fiber og oppsett av trådløst nettverk • Sikkerhet og sikkerhetsbevissthet • Oppsett av hardware/IT-utstyr • IT drift/skytjenester…

Les mer

Månedens kunstnytt – Nico Widerberg

Nico Widerberg (f.1960) er en av Norges mest kjente kunstnere, både for sin grafikk, maleri og skulptur. Han kommer fra en kjent kunstnerfamilie, og hans far var den nå avdøde maleren Frans Widerberg. I både sin billedkunst og skulptur arbeider Nico i en klassisk figurativ tradisjon. Og i en fargeskala med sterke farger. I sin…

Les mer

Rabattert medlemspris for våre leietakere hos Arca

I Østensjøveien 32 finner vi Arca treningssenter med rabattert medlems- pris for leietakere av Bryn eiendom.

Les mer