Intrum Justitia kjøper inkassovirksomheten til Aktiv Kapital

Intrum Justitia, som har hovedkontor i Nils Hansens vei 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo, kjøper ifølge en pressemelding Aktiv Kapitals inkassovirksomhet. Den overtatte virksomheten har 150 ansatte fordelt på Norge, Finland og Sverige og forventes å omsette for MNOK 200 i 2010.

Ifølge meldingen styrker oppkjøpet Intrum Justitias markedsposisjon, spesielt i det norske markedet, men også i Sverige og Finland.

– Kjøpet av Aktiv Kapitals inkassovirksomhet er et viktig steg å ta for Intrum Justitia for å oppfylle vår strategi om å være markedsledende i såvel Norden som i hele Europa. Gjennom oppkjøpet styrker vi først og fremst vår posisjon på det norske markedet. I Finland utvides kundebasen til også å omfatte offentlig sektor som er et interessant segment for Intrum Justitia. Den styrkede markedsposisjonen i Norge, samt at vi ytterligere befester vår posisjon som markedsleder i Finland og Sverige gjør oss til en av de absolutt største aktørene i Norden, noe som er et viktig mål for oss, sier Lars Wollung, Konsernsjef i Intrum Justitia.

– Aktiv Kapitals tredjepartsvirksomhet har vist gode resultater i både Norge, Finland og Sverige det siste året. Salget er en bekreftelse på at Aktiv Kapital forsterker fokuset på verdiskapning innenfor investering i og inndrivning av egne porteføljer. Kjøp og inndrivning av misligholdte porteføljer i og utenfor Norden, vil fortsatt være Aktiv Kapitals hovedfokusområde, sier Erik Øyno, konsernsjef i Aktiv Kapital, i meldingen.

– Gjennom oppkjøpet styrkes vår markedsposisjon i Norge og vi blir dermed en av de tre største aktørene i det norske markedet. Vi blir bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer og vil kunne tilby bedre tjenester til våre kunder. Vårt tjenestetilbud blir utvidet til også å omfatte løsninger for store kunder innen Telecom, Energi og Bank/Finans, som er prioriterte kundesegmenter for oss, sier Reidun Korsnes, administrerende direktør i Intrum Justitia AS.

Kjøpesummen baseres ifølge meldingen på en netto gjeldsfri verdifastsettelse på MNOK 375, hvilket gir en multiplikator noe under Intrum Justitias nåværende verdifastsettelse. Aktiv Kapitals virksomhet kommer til å integreres i Intrum Justitia i løpet av 2011.

Aktiv Kapitals virksomhet har totalt ca 150 ansatte fordelt på Norge, Finland og Sverige og forventes å omsette for MNOK 200 i 2010 med en driftsmargin på 19%. Oppkjøpet bidrar positivt til Intrum Justitias gevinst pr aksje fra start, inklusive integrasjonskostnader beregnes EPS å bli svakt positiv i løpet av det første året. Virksomheten

Se også

Ny leietaker i Østensjøveien 36

Mange av dere har kanskje vært i kontakt med IP Solutions tidligere. De har holdt til i Tvetenveien 4 i en årrekke, men er nå på plass hos Bryn Eiendom i Østensjøveien 36. Firmaet leverer tjenester som: • Fiber og oppsett av trådløst nettverk • Sikkerhet og sikkerhetsbevissthet • Oppsett av hardware/IT-utstyr • IT drift/skytjenester…

Les mer

Månedens kunstnytt – Nico Widerberg

Nico Widerberg (f.1960) er en av Norges mest kjente kunstnere, både for sin grafikk, maleri og skulptur. Han kommer fra en kjent kunstnerfamilie, og hans far var den nå avdøde maleren Frans Widerberg. I både sin billedkunst og skulptur arbeider Nico i en klassisk figurativ tradisjon. Og i en fargeskala med sterke farger. I sin…

Les mer

Rabattert medlemspris for våre leietakere hos Arca

I Østensjøveien 32 finner vi Arca treningssenter med rabattert medlems- pris for leietakere av Bryn eiendom.

Les mer