Lojale leietakere på Bryn-Helsfyr: Åtte av 10 bedrifter velger å bli

I nær åtte av 10 tilfeller (77,1%) velger leietaker å reforhandle avtalen i samme bygg eller flytte innenfor området, når leieavtalen deres utløper. Syv prosent flere velger dermed å bli enn for ni år siden, og det er intet klart mønster for hvor de andre flytter.

Dette fremgår av en gjennomgang av utløpte leieforhold på Bryn-Helsfyr gjennom de siste 15 månedene, basert på tall fra 13 av de største eierne og forvalterne i området. Respondentene i den enkle undersøkelsen rapporterer om totalt 35 utløpte leieforhold i perioden 1. januar 2009 til 30. mars 2010. I så mange som 27 av disse tilfellene har leietaker valgt å reforhandle avtalen i samme bygg eller inngå ny leieavtale i annet bygg innenfor Bryn-Helsfyr.

Vellykket utvikling og identitetsbygging

– Dette er svært hyggelige og viktige tall for alle med interesser på Bryn-Helsfyr. Tallene viser i all tydelighet at de som kjenner området og dets fortrinn best gjennom egen erfaring, er meget fornøyd med produktet. Det er også hyggelig å registrere at lojaliteten har blitt enda sterkere siden forrige måling i 2001, en periode hvor det er drevet omfattende eiendomsutvikling og koordinert markedsføring av området og dets unike fortrinn.

Det sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen. Han er initiativtaker og koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet, der 20 aktører med eiendomsinteresser i området samarbeider om langsiktig identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

Det beste kvalitetsstempelet

– All merkevarebygging begynner som kjent internt, og det lokale næringslivet er vår viktigste målgruppe i identitetsbyggingen, sier Lundquist. – At så mye som åtte av 10 velger å bli er det beste beviset for at området er et godt sted å drive virksomhet, og at utleierne er flinke til å ivareta leietakerne. Det betyr også at vi har tusenvis av gode ambassadører der ute.

Intet klart utflyttingsmønster

Av totalt åtte leietakere som har valgt å flytte til andre områder når leieavtalene har utløpt i den aktuelle perioden, har to flyttet til sentrum, to til andre områder i Oslo øst, en til Skøyen og en til Fornebu. Flyttemålet er ikke kjent for de to siste av de åtte.

– I tillegg til å være få utflyttere, ser det ikke ut fra dette ut til å være noe klart flyttemønster til bestemte områder ellers i byen, sier Lundquist.

Han legger til at tallene stemmer godt med inntrykket man får gjennom daglig kontakt med ulike leietakere på Bryn-Helsfyr. – Nesten uten unntak trekker de frem det unike kommunikasjonstilbudet, nærheten til Oslo sentrum og det brede fasilitetstilbudet som spesielt viktige fortrinn ved området.

Se også

Ny leietaker i Østensjøveien 36

Mange av dere har kanskje vært i kontakt med IP Solutions tidligere. De har holdt til i Tvetenveien 4 i en årrekke, men er nå på plass hos Bryn Eiendom i Østensjøveien 36. Firmaet leverer tjenester som: • Fiber og oppsett av trådløst nettverk • Sikkerhet og sikkerhetsbevissthet • Oppsett av hardware/IT-utstyr • IT drift/skytjenester…

Les mer

Månedens kunstnytt – Nico Widerberg

Nico Widerberg (f.1960) er en av Norges mest kjente kunstnere, både for sin grafikk, maleri og skulptur. Han kommer fra en kjent kunstnerfamilie, og hans far var den nå avdøde maleren Frans Widerberg. I både sin billedkunst og skulptur arbeider Nico i en klassisk figurativ tradisjon. Og i en fargeskala med sterke farger. I sin…

Les mer

Rabattert medlemspris for våre leietakere hos Arca

I Østensjøveien 32 finner vi Arca treningssenter med rabattert medlems- pris for leietakere av Bryn eiendom.

Les mer