Nå velger 9 av 10 å bli på Bryn-Helsfyr

Tallene baser seg på alle utløpte leieforhold, totalt 53 avtaler, hos ni av de største gårdeierne på Bryn-Helsfyr i perioden januar 2014 til juni 2015. I så mange som 48 (90,6 prosent) av disse tilfellene har leietaker valgt å inngå ny avtale i samme bygg eller flytte til annet bygg innenfor Bryn-Helsfyr-området. I tilsvarende undersøkelser for periodene 2010 og 2012/13 var andelen henholdsvis 77,1 og 83,3 prosent.

– Dette er positivt og viktig for alle med interesser på Bryn-Helsfyr. Det viser klart at de som kjenner området best gjennom egen erfaring er fornøyd med produktet. Det er også hyggelig at lojaliteten har blitt markant sterkere ved hver måling som er gjennomført siden 2001.

Det sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen. Han er initiativtaker og koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet, der eiendomsinteressenter samarbeider om omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

– Omdømmebygging starter internt, og lokale bedrifter og deres ansatte er en kjernemålgruppe, sier Lundquist. – At hele 9 av 10 velger å bli er det beste beviset på at området er et godt sted å drive virksomhet. Og det betyr at vi har tusenvis av gode ambassadører.

Ifølge Lundquist stemmer tallene godt overens med brukerundersøkelser og signaler fra leietakerne på Bryn-Helsfyr. – Brukerne er totalt sett godt fornøyd med området, og den unike tilgjengeligheten via kollektivt, vei og sykkel scorer aller høyest, sier han.

Av de fem leietakere som har flyttet til andre områder når leieavtalene har utløpt i den aktuelle perioden, har en flyttet til annet område øst for byen, en til Oslo Vest, en til Nydalen, en til sentrum og en til Fornebu.

Se også

Ny leietaker i Østensjøveien 36

Mange av dere har kanskje vært i kontakt med IP Solutions tidligere. De har holdt til i Tvetenveien 4 i en årrekke, men er nå på plass hos Bryn Eiendom i Østensjøveien 36. Firmaet leverer tjenester som: • Fiber og oppsett av trådløst nettverk • Sikkerhet og sikkerhetsbevissthet • Oppsett av hardware/IT-utstyr • IT drift/skytjenester…

Les mer

Månedens kunstnytt – Nico Widerberg

Nico Widerberg (f.1960) er en av Norges mest kjente kunstnere, både for sin grafikk, maleri og skulptur. Han kommer fra en kjent kunstnerfamilie, og hans far var den nå avdøde maleren Frans Widerberg. I både sin billedkunst og skulptur arbeider Nico i en klassisk figurativ tradisjon. Og i en fargeskala med sterke farger. I sin…

Les mer

Rabattert medlemspris for våre leietakere hos Arca

I Østensjøveien 32 finner vi Arca treningssenter med rabattert medlems- pris for leietakere av Bryn eiendom.

Les mer