Safetel har levert utalarmeringssytem til 335 brannstasjoner

Systemet er ifølge en melding fra selskapet basert på velkjent Safetel-teknologi og i henhold til krav fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og 110-sentralene. Løsningen ble tatt fram under stort tidspress siden det gamle systemet var basert på ISDNpak, og ville bli stengt 30. juni i år. I tillegg til tidspress skulle Safetels nye utalarmeringssystem fungere mot en stor variasjon av nytt og gammelt radioutstyr ute på brannstasjonene.

– Vi ser på dette prosjektet som en solid tillitserklæring til mobilbasert alarmkommunikasjon og til Safetel som selskap. Vi fikk full uttelling for vår omfattende kompetanse innen utvikling prosjektledelse, alarmoverføring og kommunikasjon, uttaler Safetels produktsjef, Bjørn Rosenberg, i meldingen. – I installasjon og driftsfasen hadde vi god hjelp av T-Connect som gjorde jobben ute på den enkelte 110-sentral og brannstasjon. Vi ser på dette prosjektet som et godt fundament for å videreutvikle samarbeidet med nødetatene i Norge.

Systemet for utalarmering benyttes av 110-sentralene i Norge for å sende varsel til det lokale brannvesenet om brann og utrykning. Hovedoppgaven til 110-sentralene er å ivareta innbyggernes behov for profesjonell hjelp ved brann, ulykker, akutt forurensning og andre kriser gjennom et regionalt samarbeid med brannvesen og andre nødetater.

Alarmsentral Brann Vest-Oppland på Gjøvik er valgt som samarbeidspartner innenfor support og støtter 110-sentralene i situasjoner hvor disse trenger bistand enten med egen kommunikasjonsløsning eller med en underliggende brannstasjon. Operatørene på Gjøvik har tilgang til et web-basert system hvor de får muligheten til å analysere feil i nettet og iverksette feilretting 24 timer i døgnet.

Se også

Ny leietaker i Østensjøveien 36

Mange av dere har kanskje vært i kontakt med IP Solutions tidligere. De har holdt til i Tvetenveien 4 i en årrekke, men er nå på plass hos Bryn Eiendom i Østensjøveien 36. Firmaet leverer tjenester som: • Fiber og oppsett av trådløst nettverk • Sikkerhet og sikkerhetsbevissthet • Oppsett av hardware/IT-utstyr • IT drift/skytjenester…

Les mer

Månedens kunstnytt – Nico Widerberg

Nico Widerberg (f.1960) er en av Norges mest kjente kunstnere, både for sin grafikk, maleri og skulptur. Han kommer fra en kjent kunstnerfamilie, og hans far var den nå avdøde maleren Frans Widerberg. I både sin billedkunst og skulptur arbeider Nico i en klassisk figurativ tradisjon. Og i en fargeskala med sterke farger. I sin…

Les mer

Rabattert medlemspris for våre leietakere hos Arca

I Østensjøveien 32 finner vi Arca treningssenter med rabattert medlems- pris for leietakere av Bryn eiendom.

Les mer