Super-tilgjengelighet har gitt kraftig økning i kollektiv- og sykkelbruk på Bryn-Helsfyr

Brukerundersøkelsen, der 240 kontoransatte i 60 virksomheter på Bryn og Helsfyr har svart på spørsmål om reisevaner og syn på områdets kvaliteter og omdømme, ble gjennomført i perioden 11. januar – 11. februar 2016. Norstat sto for datainnsamlingen.

«Byens beste tilgjengelighet»

Undersøkelsen gjenspeiler at næringsområdet Bryn-Helsfyr med 4 T-banelinjer, tog og over 20 bussruter i alle retninger har et av Oslos beste kollektivtilbud. Brukerne gir området gjennomgående høy score på alle tilgjengelighetsfaktorer. Kollektivtransport scorer aller best med 8,9 på en skala fra 1 til 10 der 1 er svært dårlig og 10 er svært bra. Tilgjengelighet med bil og nærhet til Oslo sentrum deler annenplass med 8,1 og tilgjengelighet til Gardermoen er nummer tre med 7,6.

Det er også tydelig at de som jobber her blir flinkere til å utnytte tilbudet. Ifølge undersøkelsen bruker nå 37 prosent – hele 68 prosent flere enn i juni 2013, kollektivt som primært transportmiddel. Sykkelandelen har steget fra 3 til 5 prosent, til tross for at målingen er gjort midtvinters mens den forrige ble gjort sommerstid. Bilbruken har sunket fra 69 til 52 prosent.

– Brukerne bekrefter at området har byens beste tilgjengelighet, og dette er veldig positive tall, sier Per Kristian Lundquist i Bryn-Helsfyr-samarbeidet. – Effektiv, miljøvennlig kommunikasjon blir stadig viktigere ettersom Oslo vokser og fortettes, og har bidratt til økningene i kollektiv- og sykkelandeler på bekostning av bilbruk.

I totalvurderingen av Bryn-Helsfyr som arbeidssted får området en gjennomsnittscore på 8,1 på samme skala. Trivsel og effektivitet rangeres helt likt med 8,1.

Området får middels score på tilbud av spisesteder (4,7), butikker (5,2) og barnehager/skoler (5,1/5,6) i nærområdet. 53 prosent mener Bryn-Helsfyr har forbedret seg som arbeidssted de siste to årene, 34 prosent at det er uendret.

8 av 10 håper å bli

80 prosent av Bryn-Helsfyr-brukerne håper virksomheten de jobber i blir værende i området hvis den vurderer ny lokalisering i fremtiden. Og mye tyder på at de vil få ønsket sitt oppfylt; En gjennomgang av lokalisering etter utgåtte leieavtaler de siste årene viser at 9 av 10 virksomheter velger å bli værende i samme bygg eller flytter internt på Bryn-helsfyr.

– Brukerne tegner et tydelig bilde av Bryn-Helsfyr som et effektivt, trivelig og grønt sted å jobbe, og synes både produktet og omdømmet har blitt bedre. Men det er tydelig rom for forbedringer, og både Bryn-Helsfyr-samarbeidet og den enkelte eiendomsaktør må jobbe mot toppscore på alle forhold, avslutter Lundquist.

Se også

Ny leietaker i Østensjøveien 36

Mange av dere har kanskje vært i kontakt med IP Solutions tidligere. De har holdt til i Tvetenveien 4 i en årrekke, men er nå på plass hos Bryn Eiendom i Østensjøveien 36. Firmaet leverer tjenester som: • Fiber og oppsett av trådløst nettverk • Sikkerhet og sikkerhetsbevissthet • Oppsett av hardware/IT-utstyr • IT drift/skytjenester…

Les mer

Månedens kunstnytt – Nico Widerberg

Nico Widerberg (f.1960) er en av Norges mest kjente kunstnere, både for sin grafikk, maleri og skulptur. Han kommer fra en kjent kunstnerfamilie, og hans far var den nå avdøde maleren Frans Widerberg. I både sin billedkunst og skulptur arbeider Nico i en klassisk figurativ tradisjon. Og i en fargeskala med sterke farger. I sin…

Les mer

Rabattert medlemspris for våre leietakere hos Arca

I Østensjøveien 32 finner vi Arca treningssenter med rabattert medlems- pris for leietakere av Bryn eiendom.

Les mer