UDI inngår rammeavtale med Valcon

Effektiviseringstiltak gjennom Lean-metodikk og kompetanseoverføring er sentrale elementer i rammeavtalen. Avtalen har et omfang på i overkant av 6 MNOK de neste fire årene.

Valcon er et skandinavisk konsulenthus med 180 konsulenter innen effektivisering, styring, strategi, sourcing og innovasjon. Nå har den norske delen av selskapet inngått en rammeavtale med Utlendingsdirektoratet (UDI), etter en omfattende anbudsprosess.

– UDI har sterk fokus på forbedring og effektivisering og stiller tilsvarende krav til kompetanse. Det er derfor en stor tillitserklæring å bli valgt som kunnskapsleverandør, sier administrerende direktør Johnny Dahl i Valcon AS.

UDI har som sentral målsetning å korte ned svartiden på søknader ytterligere, og tidsbruk i saksbehandlingsprosessene skal kartlegges først. Valcon skal blant annet kartlegge prosessene knyttet til behandlingen av oppholdstillatelser innen familieområdet, og foreslå effektiviseringstiltak forankret i Lean-metodikken.

Parallelt med implementeringen av Lean i spesifikke avdelinger, skal Valcon trene en rekke medarbeidere i metodikken og tilhørende verktøy.

– Et viktig Lean-prinsipp er å gi medarbeidere mer ansvar for hele saksbehandlingsløpet. Vi har sett av de Lean-prosjektene vi har hatt så langt at det fører til mer varierte arbeidsoppgaver og større tilfredshet, sier UDI-direktør Ida Børresen.

– Valcon skal sikre nødvendig kompetanseoverføring og at Lean blir forankret som en daglig arbeidsmetode og kultur i organisasjonen. Både ledere og medarbeidere skal derfor gjennom et skreddersydd treningsopplegg som sikrer langsiktige effekter, sier prosjektleder Erik Bergene, direktør for Service Improvement i Valcon.

Se også

Ny leietaker i Østensjøveien 36

Mange av dere har kanskje vært i kontakt med IP Solutions tidligere. De har holdt til i Tvetenveien 4 i en årrekke, men er nå på plass hos Bryn Eiendom i Østensjøveien 36. Firmaet leverer tjenester som: • Fiber og oppsett av trådløst nettverk • Sikkerhet og sikkerhetsbevissthet • Oppsett av hardware/IT-utstyr • IT drift/skytjenester…

Les mer

Månedens kunstnytt – Nico Widerberg

Nico Widerberg (f.1960) er en av Norges mest kjente kunstnere, både for sin grafikk, maleri og skulptur. Han kommer fra en kjent kunstnerfamilie, og hans far var den nå avdøde maleren Frans Widerberg. I både sin billedkunst og skulptur arbeider Nico i en klassisk figurativ tradisjon. Og i en fargeskala med sterke farger. I sin…

Les mer

Rabattert medlemspris for våre leietakere hos Arca

I Østensjøveien 32 finner vi Arca treningssenter med rabattert medlems- pris for leietakere av Bryn eiendom.

Les mer