Valcon CFO Survey: Sviktende lønnsomhetsstyring i tøffe tider

Mange selskaper opplever ifølge undersøkelsen et krevende og stadig skiftende forretningsklima. En stor andel har siden finanskrisen i 2008 blant annet fått redusert ordreinngang og salgspriser, og forventer et fortsatt press på priser og kommersielle betingelser fremover.

Sviktende lønnsomhetsstyring

Som konsekvens av dette, fokuserer nær ni av 10 selskaper mer på utnyttelse av ledelsesinformasjon enn før. Dette styrker blant annet evnen til å forutse store svingninger i parametre som ordrebok, lønnsomhet og kapitalbehov.

Derimot legges det mindre vekt på mer operasjonelle parametre som ledetider, innkjøpsbetingelser, logistikk, effektivt lagerhold og andre forhold av betydning for proaktiv styring av selskapets operative driftsprosesser.

Til tross for et stort behov for beslutningsstøtte i operative deler av organisasjonen, allokerer økonomidirektørene mindre enn 20 prosent av sine resurser til dette formålet. Samtidig utgjør lønnsomhetsstyring bare 8 prosent av den totale resursbruken, til tross for at lønnsomhet er hovedingrediensen innen ledelsesinformasjon.

– Dette er oppsiktsvekkende i et marked med marginpress, der lønnsomhet for ulike kunder og produkter er nøkkelinformasjon som forventes levert av økonomifunksjonen, sier administrerende direktør Johnny Dahl i Valcon AS.

For lite skalerbart

Undersøkelsen viser at 84 prosent av virksomhetene vil prioritere et nærmere samarbeid med leverandører og kunder og etablering av nye salgskanaler for å sikre lønnsomhet fremover. Derimot er det få virksomheter som har utviklet strategiske modeller for å optimalisere dette samarbeidet. Undersøkelsen viser at det legges alt for lite vekt på strategisk outsourcing og organisering av mer fleksible avdelingsenheter som åpner for mer skalerbare kostnader.

– Fleksibilitet og et lavere break even-nivå er ofte nøkkelen til å sikre lønnsomhet i et skiftende forretningsklima. Likevel har alt for få strategisk fokus på økt skalerbarhet, sier seniorrådgiver Per Nygaard i Valcon AS.

Manglende omstilling i egen avdeling

CFO-undersøkelsen viser samtidig at økonomifunksjonens egne driftskostnader vokser som andel av selskapets totale inntekter. Selv om dette er naturlig når salg og inntekter synker, understreker det ifølge Valcon betydningen av en mer skalerbar og variabel kostnadsstruktur i økonomifunksjonen.

– Bruken av delte tjenestesentre og outsourcing er marginal, og viser at økonomidirektøren er bundet av rigide kostnader i egen avdeling. Dette fører igjen til økt kostnadsandel av selskapets inntekter, sier Nygaard.

– Der andre avdelinger lykkes med å effektivisere ved hjelp av prosesstandardisering, IKT, automatisering og andre forbedringstiltak, viser økonomifunksjonen derimot mindre vilje til å gjennomføre større omstillings- og effektiviseringstiltak.

Uendret resursallokering

Økt fokus på lønnsomhet gjenspeiles heller ikke i økonomifunksjonens allokering av tid og resurser. Regnskap, transaksjoner og tradisjonell "controlling" har fortsatt hovedfokus.

Selv om de fleste økonomidirektørene er opptatt av å holde på strategisk kompetanse i vanskelige tider, brukes fortsatt mer enn 60 prosent av resursene på prosessering av transaksjoner, en andel som er uendret siden liknende undersøkelser i 2005, 2008 og 2009.

Controller-funksjonen har stadig hovedfokus på ekstern rapportering og internkontroll. – Dette er viktige oppgaver, men uendret prioritering gjør at økonomifunksjonen i mindre grad enn forventet bidrar til en god styring av forretningsvirksomheten, sier Nygaard.

Undersøkelsene viser et stort gap mellom de beste og dårligste økonomifunksjonene når det gjelder kostnaden ved håndtering av forretningsprosesser i egen avdeling. Stordriftsfordeler er et viktig element i dette bildet, og bidrar til at disse kostnadene er omtrent halvparten så høye i store som i små selskaper. Store bedrifter har også kommet lenger i arbeidet med kontinuerlige forbedringer, innføring av IKT-støttede prosesser og standardisering via lean administrasjon.

Valcon CFO Survey – noen hovedfunn:
– Et tøft forretningsklima skaper press på priser og betingelser fra leverandører og kunder
– Nær ni av 10 (86 %) har økt utnyttelsen av ledelsesinformasjon i virksomheten
– CFO fokuserer mest på finansiell informasjon og har nedprioritert fokus på operasjonell informasjon
– Bare 20% av økonomiavdelings resurser brukes på forretningsstøtte for operative avdelinger
– Lønnsomhetsstyring utgjør bare 8% av resursbruken i økonomiavdelingen
– Hele 58 % av økonomifunksjonens resurser allokeres til regnskap.
– Driftskostnaden for økonomifunksjonen utgjør opp til 3,9 % av selskapenes totale inntekter, en økning fra 2,8 % året før
– Fravær av nødvendig omstilling i økonomifunksjonen
– Liten eller ingen strategisk fokus på økt skalerbarhet for bedre lønnsomhet

Valcons anbefalinger:
– Mer balansert lønnsomhetsstyring og bruk av operasjonelle KPI´er som svar på å kunne reagere hurtigere på skiftende forretningsklima
– Større fokus og involvering i bygging av klusternettverk mellom leverandør, selskap og kunder for økt verdiskapning
– Større strategisk fokus på å bygge skalerbare virksomheter
– Økt bruk av strategiske og detaljerte analyser som beslutningsstøtte (lønnsomhetsanalyser, kunde, leverandør, lager og innkjøp)
– Sett større krav til omstillingstakten i økonomifunksjonen og deres bidrag til forretningsstøtte

Valcon CFO Survey – bakgrunnsfakta:
– Gjennomført av konsulenthuset Valcon i samarbeid med Copenhagen Business School
– Anonymt spørreskjema til mellomstore og store skandinaviske selskaper
– Økonomidirektører i 49 selskaper har respondert på undersøkelsen
– Selskapene representerer en total omsetning på DKK 130 milliarder og dekker en rekke ulike bransjer, dog ikke offentlig sektor eller finansselskaper.
– Konklusjonene trekkes blant annet ved sammenlikninger med relevante data fra Valcons benchmark-database
– CBS og Valcon har tidligere gjennomført CFO-undersøkeler i 2005, 2008 og 2009.

Se også

Ny leietaker i Østensjøveien 36

Mange av dere har kanskje vært i kontakt med IP Solutions tidligere. De har holdt til i Tvetenveien 4 i en årrekke, men er nå på plass hos Bryn Eiendom i Østensjøveien 36. Firmaet leverer tjenester som: • Fiber og oppsett av trådløst nettverk • Sikkerhet og sikkerhetsbevissthet • Oppsett av hardware/IT-utstyr • IT drift/skytjenester…

Les mer

Månedens kunstnytt – Nico Widerberg

Nico Widerberg (f.1960) er en av Norges mest kjente kunstnere, både for sin grafikk, maleri og skulptur. Han kommer fra en kjent kunstnerfamilie, og hans far var den nå avdøde maleren Frans Widerberg. I både sin billedkunst og skulptur arbeider Nico i en klassisk figurativ tradisjon. Og i en fargeskala med sterke farger. I sin…

Les mer

Rabattert medlemspris for våre leietakere hos Arca

I Østensjøveien 32 finner vi Arca treningssenter med rabattert medlems- pris for leietakere av Bryn eiendom.

Les mer