Vellykket omdømmedugnad for Bryn-Helsfyr

Dette fremgår av en ny undersøkelse gjennomført av Norstat for Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

Undersøkelsen, der 240 kontoransatte i 60 virksomheter på Bryn og Helsfyr har svart på spørsmål om reisevaner og syn på områdets kvaliteter og omdømme, ble gjennomført i januar/februar 2016.

Totalvurderingen av Bryn-Helsfyr som arbeidssted viser en gjennomsnittscore på 8,1 på en skala der 1 er svært dårlig og 10 er svært bra. Trivsel og effektivitet rangeres likt med 8,1. Området scorer aller best på tilgjengelighet via kollektivt (8,9), vei og nærhet til sentrum. Et av byens beste kollektivtilbud ligger til grunn for en kraftig økning i andelen som bruker kollektivt til jobb i området.

Vellykket omdømmedugnad

Brukerne gir områdets omdømme en gjennomsnitts-score på 7,7 på samme skala. Og et klart flertall (56 prosent) av dem som har noen mening om det svarer at omdømmet har blitt forbedret de siste to årene.

85 prosent har primært positive assosiasjoner til området, 12 prosent nøytrale. Av dem som har noen mening om det er 84 prosent helt eller delvis enige i at Bryn-Helsfyr har et godt rykte som arbeidssted, 93 prosent at det er det viktigste kontorområdet øst for Oslo sentrum og 80 prosent at det har en miljøvennlig profil.

– Dette er gode nyheter for alle med interesser i området, ikke bare oss som jobber aktivt med informasjon og omdømmebygging. Lokale virksomheter og deres ansatte er en kjernemålgruppe, og tallene viser at vi har tusenvis av gode ambassadører, sier Per Kristian Lundquist i Sandia. Han er talsmann for Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der store og små eiendomsaktører med interesser i området driver langsiktig informasjonsarbeid og omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

Om Bryn-Helsfyr brukerundersøkelsen 2016

Brukerundersøkelsen, der 240 ansatte i 60 virksomheter på Bryn og Helsfyr har svart på spørsmål om reisevaner og syn på områdets kvaliteter og omdømme, ble gjennomført i perioden 11. januar – 11. februar 2016. 57 prosent av respondentene har arbeidssted på Bryn, 43 prosent på helsfyr. Ca 40 prosent oppgir å ha en lederstilling, 60 prosent annen stilling. Undersøkelsen ble gjennomført av Bryn-Helsfyr-samarbeidet, og Norstat sto for datainnsamlingen.

Se også

Ny leietaker i Østensjøveien 36

Mange av dere har kanskje vært i kontakt med IP Solutions tidligere. De har holdt til i Tvetenveien 4 i en årrekke, men er nå på plass hos Bryn Eiendom i Østensjøveien 36. Firmaet leverer tjenester som: • Fiber og oppsett av trådløst nettverk • Sikkerhet og sikkerhetsbevissthet • Oppsett av hardware/IT-utstyr • IT drift/skytjenester…

Les mer

Månedens kunstnytt – Nico Widerberg

Nico Widerberg (f.1960) er en av Norges mest kjente kunstnere, både for sin grafikk, maleri og skulptur. Han kommer fra en kjent kunstnerfamilie, og hans far var den nå avdøde maleren Frans Widerberg. I både sin billedkunst og skulptur arbeider Nico i en klassisk figurativ tradisjon. Og i en fargeskala med sterke farger. I sin…

Les mer

Rabattert medlemspris for våre leietakere hos Arca

I Østensjøveien 32 finner vi Arca treningssenter med rabattert medlems- pris for leietakere av Bryn eiendom.

Les mer